Cơ sở 1: số 166 & 168 Hào Nam, Q.Đống Đa (024.3511 6565) - Cơ sở 2: số 12 ngõ 34 Nguyễn Thị Định (Trung Hòa - Nhân Chính). Cơ sở 3: A26/TT10 Ngõ 6B, Khuyễn Khuyến-Văn Quán, Hà Đông. Hotline: 0933 180 166
PHỤ KIỆN - MUSIC ACCESSORIES
Guitar Equalizers
Giá: 350.000 VNĐ
(Còn hàng)
Tuner & Metro TM-253
Giá: 250.000 VNĐ
(Còn hàng)
ALICE A106
Giá: 40.000 VNĐ
(Còn hàng)
Violin Pitch Pipe
Giá: 25.000 VNĐ
(Còn hàng)
Guitar Pitch Pipe
Giá: 30.000 VNĐ
(Còn hàng)
Pitch Pipe for Instruments
Giá: 20.000 VNĐ
(Còn hàng)
Er Hu Pitch Pipe
Giá: 25.000 VNĐ
(Còn hàng)
Diecast
Giá: 20.000 VNĐ
(Còn hàng)
Picks Alice
Giá: 15.000 VNĐ
(Còn hàng)
Picks Alice
Giá: 5.000 VNĐ
(Còn hàng)
adanis Tuner TM-248
Giá: 220.000 VNĐ
(Còn hàng)
Tuner WST-550G
Giá: 200.000 VNĐ
(Còn hàng)
TUNER WST-523
Giá: 250.000 VNĐ
(Còn hàng)
Tuner & Metro WMT-555C
Giá: 270.000 VNĐ
(Còn hàng)
TUNER & METRO FMT-60
Giá: 270.000 VNĐ
(Còn hàng)
LIÊN KẾT WEBSITE